Inn i kjøretøyforskriften:
BYGG DIN EGEN MOTORSYKKEL

10. oktober ble forskriften om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy formelt vedtatt. Det betyr at privatpersoner i Norge selv kan få bygge motorsykler og biler til eget bruk og så få de godkjent.

(UPDATED 10/15/2013 4:00:39 PM)

Web.red.
FORSKRIFT FOR AMATØRBYGG GODKJENT
Da tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i fjor erklærte at det skulle bli tillatt å bygge biler og motorsykler selv i Norge (amatørbygg), var det startskuddet på en prosess for å få utformet et teknisk regelverk samt at avgiftsspørsmålet måtte avklares. Nå, over et år senere, kommer amatørbygging inn som et eget kapittel i kjøretøyforskriften.

Forskriften er et svært viktig vedtak, idet det betyr at Norge rakk å få på plass et nasjonalt godkjenningssystem før EUs nye typegodkjenningsforordning trer i kraft. Den nye EU-forordningen vil nemlig etter alt og dømme forby nasjonale godkjenningsregler som ikke allerede eksisterer når forordningen blir implementert.

Begrenset antall pr år
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet Vegdirektoratet muligheten for en slik godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøyer og sendte et forslag til forskrift ut høring høsten 2012. Amatørbyggeforskriften setter krav til søkeprosess og dokumentasjon, men det vil bli lempet på tekniske krav innenfor rammen av det som er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Trafikksikkerheten blir imidlertid godt ivaretatt ved trinnvis oppfølgning av byggeprosjektene. Det er vedtatt en begrensning på hvor mange kjøretøyer som kan godkjennes etter denne ordningen med 100 biler og 130 motorsykler per år.

Forskriften er et resultat av at både myndigheter og organisasjoner som Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøyer (NFSOK), Norsk Motorcykkel Union (NMCU) og American Car Club of Norway (AMCAR) har samarbeidet på en svært konstruktiv måte. Særlig har byggemiljøet selv gjennom NFSOK gjort en formidabel jobb, og også spesialistgruppen i Statens vegvesen (SFOOR) har vært svært konstruktive for å komme i mål i denne saken.