Til glede og besvær:
BRUKTIMPORT
I 2008 ble det satt rekord i antall bruktimporterte motorsykler til Norge, og antall brukte Harley-Davidson som ble registrert var 50% høyere enn salget av nye Harleys. Hva forklarer den enorme interessen for å kjøpe en brukt Harley fra utlandet?
(UPDATED 7/2/2009 9:16:28 AM)

Web.red.
Motivene for selv å importere selv kan være forskjellige, men en viktig faktor er selvfølgelig prisen. Med lave priser i andre land, gunstige valutakurser og ikke minst et mye større tilbud av sykler frister det å se over grensen for om man kan gjøre en god handel. Med Internett er verden blitt mindre og markedet større, og bare noen tastetrykk unna florerer det med brukte motorsykler. Dessuten er frakt og spedisjon i dag så enkelt å arrangere at "hvermansen" får det til, og til og med flyfrakt blir brukt av enkelte. Når regnestykket da fremdeles går opp er det ikke rart at mange blir fristet til å prøve seg på egen import.
Til tider har prisforskjellen vært så stor at mange reiste til USA for å kjøpe seg en brukt Harley, og finansierte gjerne drømmesykkelen ved å ta med flere sykler som de solgte til venner og bekjente. Dette var før markedet for brukte Harleys begynte å nå et metningspunkt, samtidig som dollarkursen steg og finanskrisen la en demper på det meste. Nå ser det ut til at markedet har kjølnet, og det begynner å avtegne seg et skille mellom 2003 og eldre og 2004 og nyere Harleys. Om ikke markedet er mettet, så presses i hvert fall prisene nedover. Grunnen til skillet mellom akkurat disse  årsmodellene er følgende:
Dersom motorsykkelens alder er under 30 år, men ikke førstegangsregistrert etter 17. juni 2003 kan sykkelen enkeltgodkjennes. Etter denne dato gjelder EØS direktiv 2002/24/EF, som i korthet betyr at man må ha dokumentasjon på at sykkelen kan registreres i EU i form av et COC-dokument (Certificate of Conformity) eller på norsk samsvarssertifikat. Sertifikatet utstedes av produsenten, og gjelder for ett spesifikt kjøretøy/understellsnummer. Dette dokumentet skal følge motorsykkelen ved registrering, og viser at sykkelen er typegodkjent etter gjeldende krav til dokumentasjon for registrering av nye motorsykler i Europa. Motorsykler som har COC-dokumentet kan derfor registreres i samtlige EU og EØS land, deriblant Norge. Det er kun importør og forhandlere som kan fremskaffe COC-dokumentet da det er de som har fått typegodkjent motorsykkelen. Hele artikkelen står i BJ 3/09.

Gå ikke i importfella!
Vurderer du å bruktimportere en motorsykkel fra utlandet bør du lese hele artikkelen! 
Den sto i sin helhet i Biker Journalen 3/09.

Bladet kan bestilles ved å betale kr 69,- inkl. porto til kto.nr. 4200.33.45267.
Merk innbetalingen "BJ 3/09", og husk ditt navn og adresse.