Myndighetene har vedtatt:

NÅ KAN DU I TEORIEN BYGGE DIN EGEN MOTORSYKKEL!
Etter mange års arbeid er det nå klart at Samferdselsdepartementet vil endre regelverket slik at amatørbyggere skal få klare krav å forholde seg til for å få godkjent kjøretøyene sine. De nye reglene skal være klare innen sommeren, og spørsmålet nå er hvor avgiftsnivået på amatørbygg havner. Det er ikke avklart ennå.

(UPDATED 1/27/2013 8:58:18 AM)

Web.red.

Helt siden syttitallet har custombyggere som har holdt på med henholdsvis biler og motorsykler etterlyst et regelverk for amatørbygde (oppbygde) kjøretøy på lik linje med hva man har i Sverige. Frem til nå har det bare vært lov å bygge om kjøretøy fra et allerede eksisterende kjøretøy, mens de som vil bygge opp for eksempel en motorsykkel med en egendesignet og spesialbygd ramme og fritt velge en motor fra den leverandøren de ønsker ikke har kunnet gjøre dette. 
 -Det har vært krav til dokumentasjon som har vært så vanskelig, for ikke å si umulig å etterkomme, at det ikke har vært mulig, forteller Robert Frøyset. –Nå er vi så nære at vi ser for oss at de som vil bygge opp en motorsykkel fra bunnen av antakeligvis kan begynne å vise de første syklene til neste vår. De vil slippe å kjøpe en motorsykkel bare for å ha den som et utgangspunkt til en ny sykkel, men i stedet vil det selvfølgelig bli stilt krav til dokumentasjon av de alternative komponentene som vil bli brukt.
-Sånn som det er i dag må man bruke et donorkjøretøy, nå kan vi i stedet bruke en ny ramme som er rett og fin, sier Frøyset. -– Det vil åpne for helt nye muligheter. Fra å møte "veggen" hos Biltilsynet håper vi å kunne få helt konkrete ting å forholde oss til i forhold til hva som kreves.
 I en uttalelse sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa følgende:
-Vi har fått henvendelser fra flere som ønsker å bruke kjøretøy som de selv har bygd. Vi har stilt spørsmål ved om det er trafikksikkerhetsmessig mulig, og vi har funnet at det er det.
 Fortsatt er det usikkert hvor mye avgifter det vil bli på amatørbygde kjøretøy, og hvordan disse skal beregnes. Selv om det er den tekniske biten som har vært den store utfordringen sier det seg selv at dersom det blir snakk om avgifter på lik linje med en ny motorsykkel vil det være de færreste som får råd. Samferdselsdepartementet har lagt opp til at organisasjonene selv skal diskutere med tollvesenet hva avgiftsnivået skal ligge på.
 -Det er dette vi skal jobbe med fremover nå, avslutter Frøyset som er positiv på vegne av motorsykkelhobbyen. –Når vi har kommet så langt skal vi nok komme i land med den økonomiske biten også.

Her er pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet:
Pressemelding, 22.05.2012
Nr.: 77/12

Grønt lys for etablering av godkjenningsordning for selvbygde kjøretøy.
-Vi legger nå til rette for et regelverk som gir mulighet for å benytte selvbygde kjøretøy på norske veier. Ordningen skal være på plass våren 2013, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. 
Samferdselsdepartementet gir nå Vegdirektoratet i oppgave å utarbeide en forskrift for godkjenning av amatørbygde kjøretøy. Forskriften skal være på plass 1. januar 2013. 
Statens vegvesen vil som kontroll,- og godkjenningsmyndighet legge til rette for både kontroll og behandling av søknad. Søkeprosessen for interessenter kan begynne våren 2013.
Interesseorganisasjoner som AMCAR, (eier og bruker av amerikansk bil i Norge), NMCU (Norsk Motorcykkel Union) og NFSOK (Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy) har i lengre tid ønsket et slikt regelverk på plass.