Amatørbyggereglene gjør det mulig:
Nå er det mulig å registrere motorsykler som er kjøpt som byggesett, såkalte kit-bikes, i Norge. Det er en rekke tilbydere av slike byggesett, og nederlandske Zodiac er blant de som plukker i egne delehyller for å kunne tilby kundene en bolt-together motorsykkel.
(UPDATED 6/24/2014 12:58:56 PM)

Web.red.
Med de nye norske amatørbyggereglene for motorsykler kan det søkes i klassene "amatørbygg MC" og "byggesett MC", og med byggesett menes kit-bikes som dette byggesettet fra Zodiac. Man skriver en søknad som leveres det lokale biltilsynet, og de sender søknaden videre til SFOOR (Spesialistgruppe For Ombygde, Oppbygde og Reparerte kjøretøy) som vil behandle søknaden. Disse reglene er som mange vet nye, så ennå er det ingen praksis for hvordan dette vil foregå. På den annen side består SFOOR av de samme folkene som i flere år har behandlet søknader om ombygging av motorsykler, så den tekniske kompetansen er god. Det jobbes med egne skjema som skal brukes, men de er ikke klare så søkeren får selv forfatte søknaden.

Dette sier forskriftene
Fra Vegdirektoratets "Forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy".

Utdrag fra kapittel 1 "Generelle bestemmelser":
§ 2b: Definisjoner
Kjøretøy i byggesett (kit car og bike): Komponenter som leveres av produsent/produsenter av byggesett-kjøretøy, og som deretter monteres av enkeltpersoner for eget bruk. Ramme og/eller karosseri levert av opprinnelig fabrikant for serieproduserte kjøretøy kan ikke benyttes for å danne grunnlag for et byggesett-kjøretøy med mindre delen/delene er eldre enn 30 år.

Utdrag fra kapittel 2 "Nærmere om godkjenning":
§ 4: Saksbehandlingsregler
Maksimalt antall kjøretøy i byggesett som kan godkjennes årlig:
Motorsykkel: 65 stk årlig


Avgiftene ennå ikke bestemt
Når det gjelder avgiftene på byggesett-motorsykler ("kit-bikes"), så er de i likhet meg amatørbygde motorsykler ennå ikke fastlagt. Det som er bestemt er at det koster 5.000 kroner å søke, så får man bare vente å se hva den endelige prislappen blir.

Les mer om kit-bikes i Biker Journalen 4/2014 som er i salg nå. Kjøp bladet hos din nærmeste bladforhandler.